STICHTING WALKYRE ECHO’S

Stichting Walkyre Echo’s

Doelstellingen

Het produceren en uitvoeren van multimediale locatietheater voorstellingen en al hetgeen wat daar rechtstreeks of zijdelings mee verband houdt. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verwerven van geldmiddelen.

De Stichting ondersteunt volledig de doelstellingen zoals die beschreven staan in het projectplan, waarbij zij het accent legt op:

Het uitdragen van een krachtige cultureel-maatschappelijke boodschap.

Educatie

Het bieden van een podium aan jong talent en het toegankelijk maken van cultuur voor groepen uit onze samenleving die hier anders zeer beperkt toegang tot hebben.

Het bevorderen van actieve participatie van inwoners uit de regio, hen betrekken bij hun eigen geschiedenis en hen stimuleren om actief deel te nemen aan uitingen van cultuur en erfgoed en daarmee hun eigen talenten verder te ontwikkelen.

Afbakening

Wij werken samen met gemeenten, provincie, culturele en maatschappelijke instanties in Noord Nederland vanuit een non-commercieel oogmerk. Wij maken in de kern gebruik van het medium theater om onze boodschap uit te dragen. Andere media zullen maximaal worden ingezet om het theaterdoel te laten slagen. Wij willen bij het realiseren van onze doelstellingen gebruik maken van en anticiperen op actuele thema’s en stromingen binnen onze maatschappij.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van Stichting Walkyre Echo’s ontvangen geen beloning. 

Activiteitenoverzicht

De afgelopen jaren heeft Stichting Walkyre Echo’s verschillende voorstellingen geproduceerd. Klik hier voor het volledige overzicht. 

 

CONTACT

Uw gift is aftrekbaar

RSIN / Ficaal nummer: 8224.45.505

Stichting Walkyre Echo’s is een door de belastingdienst erkende ANBI Stichting. Dit betekent dat uw gift, onder voorwaarden, aftrekbaar is. Meer informatie hierover leest u via deze link.

anbi

Met de multimediale voorstellingen Walkyre Echo’s in 2011, Terugkeer naar Gaia in 2014 en Onderweg naar later  2016, heeft creator Geke Hoogstins i.s.m. Stichting Walkyre Echo’s bewezen op professionele wijze een meerwaarde in de Drentse cultuur- en theaterwereld te zijn.

Zowel financieel (ruim 35% eigen inkomsten) als promotioneel (alle voorstellingen uitverkocht).De recente voorstelling Onderweg naar later ( Emmen 2016), heeft ook landelijk een zeer goede pers gekregen (AD, Telegraaf, Musicalworld) en is als zeer professioneel en een aanwinst voor de noordelijke theaterwereld genoemd.

Bestuur

Wij stellen hier graag het bestuur aan u voor:

//walkyre.nl/wp-content/uploads/2016/09/Toine-van-Bijsterveld-zw.jpg

Toine van Bijsterveldt, voorzitter

//walkyre.nl/wp-content/uploads/2016/09/Ger-Wind-zw-w.jpg

Ger Wind, secretaris

linkedin

//walkyre.nl/wp-content/uploads/2016/09/jan-Alber-Westenbrink-zw.jpg

Jan Albert Westenbrink, penningmeester

linkedin

//walkyre.nl/wp-content/uploads/2016/09/Walkyre-Harm-Post-zw.jpg

Harm Post, algemeen bestuurslid